Wednesday, February 13

Yet another eviction order...

H. is 88 years old. A very gentle man, but his memory isn't what it used to be. Alzheimer, so they say.
His smile lights up his face and his little grand daughter loves him.

Amidar, the public housing company decided to evict him from his home.
Why? Only hell knows, and apparently Amidar. Or maybe they and hell are more or less the same.

1 comment:

Lirun said...

thought this might interest you:

*המכללה החברתית-כלכלית מתכבדת להזמינך*** *למפגש החמישי בסדרה* * 'תמונות מחיי כלכלה אנטי-חברתית'* *ביום ד' **5.3.08** בשעה 19:00 בסינמטק תל-אביב* ** נושא המפגש: *'דיור והעיר הגדולה'*** בתכנית: *פאנל ההשתתפות ח"כ דב חנין ופעילים במאבקים בנושא הדיור בת"א-יפו: ליאת איזקוב (פלורנטין), סמי בוכרי (יפו), אהרון מדואל (כפר שלם).*** *לאחר הפאנל יוקרן סרטם של עופר פנחסוב ויריב רובין:**'**רישיון לחיות' *** *הסרט עוקב אחר הטרגדיה של שמעון יהושע, שנורה ונהרג על גג ביתו בכפר-שלם כשהוא מנסה למנוע מדחפורי הרשויות להרוס את החדר שבנה כדי להתגבר על הצפיפות שבה חיה משפחתו. **23** שנה אחרי המאורע הפצע עדיין פתוח והשאלה המהדהדת: כיצד אדם נורה למוות רק כי ביקש לשפר את תנאי מגוריו ולא הסכים להתפנות מהבית בו גדל?* *הסרט חוזר אל גיבורי הפרשה והתקופה (תקופת הפינויים) ובו מפגש מרגש וכואב עם בני משפחתו של הקרבן**, **וכן עם קצין המשטרה (הנחשף לראשונה) שירה בו למוות מטווח קצר. במקביל, מסיירת המצלמה בכפר שלם, המהווה מיקרוקוסמוס למאבק חברתי ומצוקה שלא השתנתה מאז ועד היום, ומציצה בבניינים רבים ברחבי מטרופולין המתגאים בקומותיהם המזדקרות אל השמים**, **וגם שם הפרות רבות של החוק**, **אלא שבמקרים אלו החוק מעדיף להעלים עין.****הסרט מפנה אצבע מאשימה כלפי החברה הישראלית והממסד המקדש ערכי ממון**, **ובדרכו** – **תחת מעטפת** "** החוק**" – **יש כאלו המשלמים בחייהם**.*** ** כתובת הסינמטק: רח' שפרינצק 2 (פינת רח' הארבעה) ת"א , טל' 03-6060800 כניסה לסרט והרצאה: 33 ש"חתלמידי המכללה בעלי כרטיס סטודנט: 15 ש"ח ** ***לפרטים נוספים על המכללה ניתן לפנות לאלעד בטל' 054-6344521** *